Điều khoản & Điều kiện sử dụng website

Xin chào và cảm ơn bạn đã ghé thăm website 1 Kèo Bóng (có địa chỉ tại: https://1keobong.one/).

Trước khi tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây.

Chấp nhận Điều khoản và Điều kiện

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và hoàn toàn chấp nhận các điều khoản và điều kiện được nêu bên dưới. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng đóng trang web lại là được.

Về việc sử dụng trang web

  • Bạn đồng ý sử dụng trang web của chúng tôi chỉ cho mục đích hợp pháp và theo các điều kiện quy định bởi pháp luật.
  • Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của bạn và chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động diễn ra dưới tài khoản của bạn.
  • Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ tài khoản của bạn nếu chúng tôi nghi ngờ bất kỳ hoạt động lạm dụng hoặc không hợp lệ nào.

Bản quyền

  • Mọi nội dung được xuất bản trên trang web của chúng tôi đều thuộc bản quyền của chúng tôi hoặc của các bên thứ ba đã cấp phép cho chúng tôi sử dụng.
  • Việc sao chép, phát tán hoặc sử dụng lại bất kỳ nội dung nào từ trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép của chúng tôi là vi phạm bản quyền và có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Thay đổi Điều khoản và Điều kiện

Chúng tôi có quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc cập nhật bất kỳ điều khoản nào trong trang Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau các thay đổi đó sẽ được xem là chấp nhận của bạn đối với các điều khoản và điều kiện mới.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào về Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Thông tin có tại trang Liên hệ.