Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website 1 Kèo Bóng (có địa chỉ tại: https://1keobong.one/).

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Khi bạn truy cập website 1 Kèo Bóng (có địa chỉ tại: https://1keobong.one/), chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, thông tin liên lạc và các thông tin khác liên quan.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Thông tin của bạn cũng có thể được sử dụng để liên hệ với bạn về các cập nhật, thông báo quan trọng hoặc mục đích tiếp thị và quảng cáo.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn hoàn toàn của thông tin trên Internet.

Nội dung được nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang 1 Kèo Bóng có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách giống hệt như khi khách truy cập đã truy cập trang web đó.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bổ sung của bên thứ ba và giám sát sự tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại nhận xét, nhận xét và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và phê duyệt mọi nhận xét tiếp theo thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào (ngoại trừ việc họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Dữ liệu của bạn được gửi đến đâu

Nhận xét của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này định kỳ. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng thông báo về chính sách bảo mật mới trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại trang Liên hệ